خدمت به مجاوران

طرح ملی آقا حساب کردند

طرح «آقا حساب کرده‌اند» در ایام شیوع کرونا و پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تداوم رزمایش «مواسات و همدلی» از جمله طرح‌های مبتکرانه مدیریت امور مجاورین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی بود که برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه به اجرا در آمد.

در این راستا، چند مرحله طرح حمایتی «آقا حساب کردند» با محوریت پرداخت حساب دفتری فروشگاه‌ها، تسویه‌حساب بیماران بستری در بیمارستان‌ها، پرداخت معوقات قبوض آب، برق و گاز و نیز تسویه معوقات اجاره‌بهای منازل مسکونی اجرا شد.