آموزش و پرورش

بنیاد فرهنگی رضوی

بنیاد فرهنگی رضوی با هدف ایجاد واحدهای آموزشی با کیفیت در مناطق مختلف مشهد، مراکزی اسوه در تربیت انسان‌هایی بر اساس فرهنگ متعالی اسلام و تربیت آینده‌سازان کشور، در سال ۱۳۶۵ تأسیس شد.

در این سال‌ها با گسترش خدمات از پیش‌دبستانی تا پایان دوره متوسطه، ۱۷ واحد آموزشی و یک پژوهش‌سرا در مشهد و چناران راه‌اندازی شده است.