مواسات و همدلی

به دنبال چه هستیم؟

رویکرد اجتماعی آستان قدس رضوی گسترش مستمر پایگاه مولد اجتماعی در چارچوب فرهنگ و معارف رضوی از طریق طراحی مدل و بست‌سازی برای به میدان آوردن نیروهای فعال مردمی، به‌منظور خدمتگزاری کریمانه به زائران و مجاوران، با تأکید ویژه بر توانمندسازی نیازمندان در مناطق موقوفه‌دار و هدف و همچنین جلب مشارکت‌های عمومی در آبادانی موقوفات و توسعه نذورات و تعامل و همکاری با نهادهای همسو و نخبگان در چارچوب مأموریت‌ها است.