ارتباطات مردمی

شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا (ع) از تولد تا جریان‌سازی کشوری

پیگیری مطالبات مردمی از طریق سامانه پاسخگویی ۱۳۸ با ارسال نامه به تمامی بخش‌های آستان قدس رضوی و انعکاس پاسخ مخاطب

 
 • پاسخگویی به حدود یک میلیون و ۶۶۶ هزار تماس در مرکز جامع ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی

 • دریافت یک میلیون و ۱۶۷ هزار تماس از طریق تلفن گویا

 • دریافت ۱۰ هزار  پیام به صورت حضوری

 • تحلیل بیش از ۴۰۰ پیشنهاد و انتقاد مردمی

 

مرکز جامع ارتباطات مردمی

مرکز جامع ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی، دارای ۴ مجموعه به هم پیوسته اصلی «افکارسنجی»، «پاسخگویی»، «ارتباط با مخاطب» و نیز «سامانه‌های مجازی» است. در حال حاضر در این مجموعه، قریب به ۶۸۹ نیروی خادمیار به صورت شبانه‌روزی و در سه شیفت به خدمت مشغول هسشند.

افکارسنجی

در این بخش، نظرسنجی‌ها دارای دو بعد نظرسنجی‌های نیمه مفصل (هفتگی) و مفصل است.

 
 • انجام بیش از ۱۹۰ پروژه افکارسنجی

 • تهیه بیش از ۲۰۰ گزارش تحلیلی از انتقادات و پیشنهادات دریافتی

 • ارائه نتایج نظرسنجی‌ها برای بهره‌برداری مدیران و مسئولان حوزه‌های مربوطه

 • تعداد پرسشنامه تکمیل شده 154 هزار و 633 مورد

 • تعداد کل نظرسنجی‌ها ۱۹۶ مورد

 • تعداد نظرسنجی‌ها در شرایط کرونا 72 مورد

 • جمع‌آوری 94 هزار و 493 پیام حضوری در حرم مطهر و مرکز جامع ارتباطات مردمی آستان قدس توسط خادمیاران و واحد افکارسنجی

 • انجام 30 نظرسنجی با تعداد پرسشنامه 24 هزار و 978 به صورت تلفنی

 • انجام 7 نظرسنجی به صورت پیوسته در خصوص شروع ویروس‌کرونا و بررسی دیدگاه زائران

سامانه پیام کوتاه
 • ارسال حدود ۳۲ میلیون پیام کوتاه از سامانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی

 • دریافت بیش از یک میلیون پیام مردمی

 • ۱۰ هزار و ۱۲۶ پیام ارجاع شده به حوزه‌ها جهت دریافت پاسخ

 • ۳ هزار و ۱۲۴ پاسخ دریافت شده از حوزه‌ها

 • ۵ هزار و ۷۷ پاسخ تلفنی با مخاطبینی که پیام فرستادند