شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

پروژه‌های در حال اجرا در سال جهش تولید:
  • توسعه پلتفرم روان
  • توسعه پلتفرم آرمان هشتم
  • مشارکت و حمایت از پلتفرم سلامت شخصی (ژنوم) - تفاهم‌نامه تبادل قرارداد منعقد شده
  • مشارکت و حمایت از پلتفرم سامانه مدیریت اطلاعات کشاورزی (سماک)
  • مشارکت و حمایت از پلتفرم حوزه شبکه اجتماعی
  • توسعه پاپ سایت‌های جدید - ایجاد 7 پاپ سایت
  • ارائه خدمات مبتنی بر VOIP در قلمرو کشوری PBX Cloud
  • طراحی و توسعه پروژه ابر روان
  • پروژه منابع انسانی سازمان مرکزی