سلامت

تأمین ۱۰۰درصد نیاز کشور به فاکتور ۸ نو ترکیب

شرکت دانش‌بنیان سامان داروی هشتم که در سال ۱۳۹۷ نیاز دارویی حدود ۲۰ درصد بازار ایران را به محصول فاکتورهشت نوترکیب تأمین می‌کرد، در سال ۱۳۹۸ اقدامی جهادی، حجم و کیفیت تولیدات خود را با راه‌اندازی و دریافت معتبرترین گواهی دارویی کشور یعنی GMP برای سایت پیشرفته خود در مشهد و تهران ارتقا داد و توانست 52 درصد تولید این محصول را افزایش داده و بیش از ۸۵ درصد نیاز بازار فاکتور 8 کشور را در اختیار بگیرد. 

شرکت دانش‌بنیان سامان داروی هشتم در سال 1399 با افزایش تولید 45 درصدی نسبت به سال 1398 موفق شد 100 درصد نیاز کشور را پوشش دهد. این اقدام با  هزار و 180 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بیش از ۶۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشت.

درمان نوروبلاستوم با رادیوداروی ید ۱۳۱

نوروبلاستوم شایع‌ترین تومور خارج از جمجمه محسـوب مي‌شود. درمان ایـن بیماری بـا رادیوداروی ید 131 برای اولین بار در شرق کشور در بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان رضوی به روش رادیواکتیو MIBG (حذف توده به وسـیله جراحي، شـیمی درماني و در نهایت، آماده کردن بیمار برای پیوند مغـز استخوان) اتفاق افتاد.