رویکردها و اقدامات تحولی بنیاد بهره‌وری موقوفات رضوی

محورهای مأموریتی بنیاد بهره‌وری عبارتند از:
محور های مأموریتی بنیاد
1- حفاظت و استیفای حقوق موقوفات و ارکان وقت و پایبندی تام نیات واقفان
2- حفظ و بهره‌برداری بهینه از موقوفات و دارایی‌های حاصل از آن
3- دستیابی به درآمدهای پایدار با استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی و هم افزایی مجموعه های تابعه و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های اموال، املاک و اراضی، شرکت‌ها و امور سهام و تمامی موقوفات، افزایش بهره‌وری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی در چارچوب مأموریت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی آستان قدس رضوی
۴- بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده حداکثری و یا تبدیل به احسن نمودن املاک و اراضی با تأکید بر حفظ اصل دارایی طبق ضوابط شرعی و مقررات آستان قدس رضوی
5- جلب مشارکت‌های مردمی و اخذ رویکرد فعالانه برای تحقق اقتصاد مردمی
۶- توسعه وقف و نظر با جلب اعتماد عمومی، فرهنگ‌سازی و مراعات غبطه وقف با همکاری حوزه‌های ذی‌ربط آستان قدس رضوی
7- توجه جدی به مشارکت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب اقتصاد مقاومتی
8- اقدام و حرکت جدی در جهت عدم تصدی‌گری و تجمیع فعالیت‌ها و ساختارهای موازی با رویکرد افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی مجموعه‌های تابعه
9- حفظ و توسعه میراث فرهنگی، هنری و معماری در پروژه‌های عمرانی
10- همکاری اثربخش با مدیریت‌های دولتی و عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای فرهنگی، اجتماعی، علمی، پژوهشی، فناوری و رسانه‌ای آستان قدس رضوی
11- رعایت انضباط مالی و اداری در همه فعالیت‌های بنیاد بهره‌وری موقوفات در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی و اساسی آستان قدس رضوی