رونق و جهش تولید

رویکرد اقتصادی آستان قدس رضوی، ارتقای بازدهی اقتصادی موقوفات و دارایی‌های حاصل از آن، با رعایت کامل نیات واقفان و گسترش مستمر پایگاه اقتصادی مولد با توجه به پیوست‌ها و تبعات فرهنگی - اجتماعی آن در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و از الزامات مهم آن افزایش کارآمدی واحدهای خدماتی و اقتصادی و جلب مشارکت‌های عمومی در صیانت و آبادانی موقوفات و توسعه نذورات با هدف تأمین نیازهای مالی و پشتیبانی از فعالیت بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی است.