زائرمحوری و توسعه خدمات به زائران

ساختار یکپارچه مدیریت عالی حرم مطهر رضوی در سال 1399 با هدف ایجاد هماهنگی میان واحدهای فعال در حرم مطهر در جهت افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات به زائران امام رضا (ع) تشکیل شده است.

 • تحقق تمامی اقدامات فرهنگی، تبلیغی، رفاهی، فنی و... در حرم مطهر امام رضا (ع)
 • رعایت سیاست‌ها، برنامه‌ها، امریه‌ها و مقررات آستان قدس رضوی و مصوبات هیات امنای حرم مطهر
 • حفظ منزلت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) و اهتمام در تعالی این جایگاه رفیع
 • بهره‌مندی از روحانیت خورشید فروزان عالم آل محمد (ص) و بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی آستان قدس رضوی در ارتقای سطح معرفتی زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی فاخر
 • ترسیم نقشه راه و مبانی اصولی آینده‌نگر، نوآورانه و کارشناسانه برای طراحی برنامه‌های واحدهای مختلف حرم مطهر امام رضا (ع) و ایجاد شفافیت در منظومه فعالیت‌های این مکان مقدس برای ارائه خدمات با کیفیت به بارگاه مطهر و زائران
 • تنظیم و منطقی‌سازی انتظارات زائران پیرامون خدمات و فعالیت‌های حرم مطهر و ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان از طریق تدوین و حسن اجرای منشور حقوق زائر در جهت ارتقاء و تعمیق سرمایه اجتماعی
 • پایش و کنترل مسیر تحقق حقوق زائران در بارگاه امام رضا (ع)، با رصد و خودارزیابی سازمانی برای آگاهی از میزان توفیق در تعالی جایگاه معنوی بارگاه رضوی، کسب رضایت زائران عزیز و اتخاذ تصمیمات صحیح
 • توسعه وقف و نذر، فرهنگ‌سازی و مراعات غبطه وقف و اهتمام به اجرای دقیق نیات واقفین
 • صیانت از آیین‌های مذهبی و سنت‌های ریشه‌دار حرم امام رضا (ع)
 • نگهبانی و مراقبت از گنجینه منحصر به فرد هنر معماری، خوشنویسی و تزئین به کار رفته در مجموعه بناها و فضاها
 • اهتمام در جهت صیانت و توسعه فضاها و اماکن متبرکه
 • بهره‌گیری، هم‌افزایی و همکاری با واحدهای آستان قدس رضوی و سایر نهادها و ارگا ن‌ها
 • اشراف و مدیریت بر واحدهای تبلیغی، اماکن متبرکه، امور رفاهی و زائرین و امور نگهداری و فنی در حرم مطهر با بهره‌گیری حداکثری از نیروها و توانمندی داخلی به صورت مجموعه‌ای هماهنگ، منسجم و هم‌افزا